Teatri nimi kooskõlla sisuga | EESTI NOORSOOTEATER

Teatri nimi kooskõlla sisuga

Oleme noore vaataja teater, mis kujundab noore inimese kultuuriruumi, avardab tema tajusid, peegeldab tema maailmatunnetust, aitab tundma õppida iseennast ja maailma.

Oleme ainus teater Eestis, mille repertuaaris on järjepidevalt ka nuku- ja visuaalteatrilavastusi. Nuku- ja visuaalteatri edendamine ning traditsioonide hoidmine ei ole teatri ainus ega peamine eesmärk, kuid lahutamatu osa teatri identiteedist. Teatri peamiseks sihtgrupiks on lapsed ja noored, kellele suunatud lavastused on oma sisu, teatrikeele ja kunstilise kvaliteedi poolest kõnekad ka täiskasvanud teatrihuvilistele.

NUKU teater (varasemate nimedega Eesti Riiklik Nukuteater ja Eesti Nuku- ja Noorsooteater) asutati 1952. aastal. Teatri rajamise initsiaator oli nukunäitleja ja -lavastaja Ferdinand Veike, kes juhtis teatri kunstilist poolt ligi 30 aastat. 1963. aastal tuli teatrisse tööle Leningradi Teatriinstituudi nukunäitlejana lõpetanud Rein Agur, kellest kujunes 1960. aastate lõpus nukuteatri põhjalik uuendaja, tuues traditsiooniliste sirmilavastuste kõrvale avatud mängulaadi. 1981. aastal sai Rein Agur teatri peanäitejuhiks. Pidevalt katsetava teatri repertuaari ilmusid Shakespeare’i, Tuglase ja eesti rahvaluule töötlused, hakati järjepidevalt mängima ka täiskasvanutele. Tihedate juhtkonnamuutustega 1990. aastatel olid peamisteks suundadeks estraadlikkus ning draama- ja nukuelementide ühendamine.

2000. aastal asus teatrit juhtima Meelis Pai, kunstiliseks juhiks sai Andres Dvinjaninov. Eesmärgiks seati kvaliteetne laste- ja noorteteater, mis hõlmaks nii nuku- kui ka draamalavastusi. 2006. aastal võeti teatri nimena kasutusele Eesti Nuku- ja Noorsooteater, mis peegeldas teatri eesmärki pöörata enam tähelepanu täiskasvanutele suunatud nukulavastuste ning noorte seas populaarsete muusikalide lavaletoomisele. 2007. aastal saatis teater Soome Turu Kunstiakadeemiasse professionaalset nukuteatriharidust omandama seitse noort, kes asusid teatrisse näitlejate ja lavastajatena tööle 2011. aastal, mil teatri kunstiliseks juhiks sai Vahur Keller. Aastal 2010 laieneti ka Nunne tn 8 majja, kus hakkas tegutsema muuseum, ning koonduti ühisnime NUKU alla.

2013. aasta alguses loodi sihtasutus NUKU ning sama aasta maikuust juhib teatrit Joonas Tartu. Aastatel 2013-2017 oli kunstiliseks juhiks Taavi Tõnisson, kes seadis teatri peamiseks eesmärgiks jutustada puudutavaid lugusid, kasutades visuaal- ja sõnateatri väljendusvahendeid. 2016. aasta novembris avati teatri- ja muuseumimajade vahele kerkinud juurdeehitus, mille südameks on 400-kohaline Ferdinandi-nimeline saal. Aastakümneid oma suurt saali oodanud teater ja selle lavataguseid maailmu avav ning paljusid haridusprogramme pakkuv muuseum moodustavad nüüd ainulaadse ja mitmekülgse terviku. Alates 2017. aasta maist juhib teatri kunstilist poolt Mirko Rajas.

2020. aastaks on meie teater kujunenud eelkõige noore vaataja teatriks, mille repertuaaris on eripalgelisi visuaalteatrilavastusi, nende seas ka nukulavastusi. Sestap oleme otsustanud loobuda NUKU nimest ja jätkata Eesti Noorsooteatri nime all, mis meie tegevust ja tulevikuplaane täpsemini iseloomustab.

Nukuteatri ajaloost saab pikemalt lugeda Eike Värgi 2004. aastal koostatud e-raamatust "65 aastat Eesti kutselist nukuteatrit. Ajalugu ja kroonikad", mida saab veebis lugeda siin. Noorsooteatrite ajalootaustast Eestis saab lugeda siin.