SA Eesti Noorsooteater kuulutab välja konkursi teatrijuhi leidmiseks | EESTI NOORSOOTEATER
Tagasi

SA Eesti Noorsooteater kuulutab välja konkursi teatrijuhi leidmiseks

jaga
10. Jaanuar 2024 | 14:21

Seoses juhatuse liikme lepingu lõppemisega kuulutab SA Eesti Noorsooteater välja konkursi teatrijuhi leidmiseks.

Teatrijuht (juhatuse liige) vastutab teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ja rakendamine tagamaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise.
 

Kandideerimise eelduseks on:

• Eesti kultuurivaldkonna ja teatrielu väga hea tundmine;

• riiklikult tunnustatud kõrgharidus;

• vähemalt 3-aastane inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;

• tugev analüüsi- ja algatusvõime ning tulemustele orienteeritus;

• head majandusalased teadmised;

• tugev koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;

• hea suhtlemis-, väljendus- ja esinemisoskus, sh suhtlemisel avalikkusega;

• väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus (kõnes ja kirjas).
 

Omalt poolt pakume:

• vaheldusrikast, väljakutseid ja eneseteostust pakkuvat tööd loomingulises meeskonnas;

• võimalust rääkida kaasa Eesti teatripildi kujunemisel;

• häid töötingimusi.
 

Ametikohale kandideerijal palume esitada:

• motiveeritud avaldus;

• elulookirjeldus;

• haridust tõendava dokumendi koopia;

• kirjalik kinnitus, et kandidaadil puuduvad põhikirjas toodud juhtorgani liikmeks olemist välistavad tingimused.

• kirjalik visioon Noorsooteatri tulevikust 2024–2027, sh teatri peamistest väljakutsetest (kuni 3 lk).

 

Tähtajad:

• Kandideerimisdokumendid palume esitada hiljemalt 11. veebruariks digiallkirjastatult aadressile helika.nomm [at] eestinoorsooteater.ee märksõnaga „Teatrijuht“.

• SA Noorsooteater juhatuse liikme tööle asumise aeg on 15. aprill 2024.

• Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping neljaks aastaks.

 

Täiendav info: SA Noorsooteater, nõukogu esimees Merju Künnapuu, merju.kynnapuu [at] kul.ee

Veel uudiseid